Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

PerlasPlan

€ 0,00 (exclusief btw 21%)
Omschrijving

PerlasPlan: Een efficiënte manier om vermogen op te bouwen met unieke beschermingsstrategie


Uw klant kiest uit een drietal  actief beheerde beleggingsfondsen:

 • Defensief fonds dat bestaat uit 100% obligaties: Perlas Borgplan;
 • Neutraal fonds met een mix van aandelen en obligaties: Perlas Kernplan of
 • Offensief fonds met de nadruk op aandelen: Perlas Dynamischplan.

Beleggers in Perlas zijn beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen op de financiële markten. Daarmee weet u zeker, dat het geld van uw klanten bij Perlas mnder risico loopt dan het marktrisico of dan bij andere vermogensbeheerders. Door de beschermingsstrategie is het risico in Perlas Dynamischplan (80% aandelen) ongeveer vergelijkbaar met een mixfonds zonder bescherming dat voor 40% uit aandelen bestaat. Marktonderzoek laat zien dat het rendement van een mix van dergelijke beleggingen in veel gevallen aanzienlijk lager ligt dan bij Perlas, terwijl het risico vergelijkbaar is. Voor Kernplan (40% aandelen) geldt een rendementsvergelijking met een mixfonds dat voor ongeveer 20% in aandelen belegt. Ook hier ligt het rendement van de Perlas mix beduidend boven de benchmark zonder bescherming

Waarom Perlas?

Een paar redenen waarom u voor Perlas zou kiezen

 • Laagdrempelig: inleg al vanaf € 50,- per maand
 • Actief beheer door vermogensbeheerder Ostrica, een ervaren en deskundige beleggingsinstelling met een trackrecord van ruim 20 jaar
 • Unieke beschermingsstrategie
 • Altijd online inzage in de waarde van de beleggingen voor zowel de klant als de adviseur
 • Online aanvraagmodule
 • Voor vrije vermogensopbouw en fiscaal vriendelijk banksparen voor aanvullend pensioen
 • Support voor de adviseur bij ontwoekeren beschikbaar
 • Perlas faciliteert de fiscaal geruisloze overboeking van bestaande polissen (aangesloten bij PSK)
 • Execution only: Perlas faciliteert alleen de vermogensopbouw; de adviseur adviseert

Participatiemaatschappij = zelf doen

Zelf doen wat de overheid nalaat. Dat is kort gezegd waar de overheid met een Participatiemaatschappij steeds meer op aanstuurt. Dit geldt ook voor het op peil houden van je pensioen. De afgelopen jaren zijn de pensioenregelingen steeds verder versoberd en voor de toekomst wordt dit waarschijnlijk niet beter. Klant zal dus zelf actie moeten ondernemen om ook later voldoende inkomen te hebben om te kunnen blijven doen wat hij of zij wil. En hoe eerder men start met vermogensopbouw, hoe meer tijd men heeft om een aanvullend pensioen op te bouwen. Perlas voorziet in Pensioenaanvulling in de derde pijler. De inleg is binnen de bandbreedte van de jaarruimte en inhaalruimte fiscaal aftrekbaar en de vermogensopbouw is vrijgesteld van vermogensbelasting. De uitkering op pensioendatum is belast. Naast vrij vermogen en pensioenopbouw in de derde pijler biedt Perlas ook een netto lijfrente oplossing aan werknemers met een inkomen boven de € 100.000,-.Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via info@perlasplan.nl of bel 020-540 83 03. 

Altijd online inzage in de waardeontwikkeling

Bij Perlas, te bereiken via www.perlasplan.nl, heeft de klant, maar ook u als adviseur van de klant, altijd online inzage in de waardeontwikkeling van de Perlasrekening. Wordt er afgeweken van het beoogde groeipad dan bieden wij u verschillende mogelijkheden om bij te sturen.

Kennismaken

Ostrica beheert de Perlasfondsen, maar adviseert zelf niet. Dat doet de financieel adviseur. Ostrica is structureel beter in strategisch denken en in staat dit om te zetten naar groei en beheer van het vermogen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om Perlas mee te nemen in uw advies stuur dan een berichtje naar info@perlasplan.nl. Dan wordt snel contact met u opgenomen om verder te praten.

Wilt u weten wat Perlas nog meer voor u en uw klanten kan betekenen?

Maak een afspraak met Intermediair support: bel 020-540 80 03 of stuur een berichtje naar info@perlasplan.nl

 

 

Reacties